Odeslání výsledků stůl 160 - 210 cm
Odeslání výsledků - volná, kádr, jednoband, trojband
Jen pro turnaje:
Výsledek bude odeslán vedoucímu LHL

Odeslání výsledků
Přístup: