Zpravodaj: č.2
Zdělení, všem týmům
ve středu 9. 7 2008 v odpoledních hodinách
ukončil svůj život 
Zetek Ladislav hráč Sportbaru "A" Nový Bor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Návrh týmu třetí ligy Český Lev "C" :  Protože jsou velké vzdálenosti mezi týmy a zápasy trvají neůměrně dlouho, 
mnohdy se týmy vracejí domů v pozdních hodinách, navrhují aby se všechny zápasy ve 2. a 3.lize hráli na  dvacet náběhů,  
jako tomu je v 1. lize.
3.liga martin Benda: Nesouhlasím, protože tato soutěž si klade za cíl soutěžní vyžití účastníků +/- všech
výkonnostních kategorií, nikoli urychlení dopravy do vzdálených lokalit. Vznáším kompromisní
protinávrh, aby se 2. a 3. liga hrály na 25 náběhů - hráči to zvládnou tak jako tak rychleji
a my matláci budeme zkráceni na hracím prostoru jen o 1/6 a ne o 1/3 náběhů....a komu se
zdá, že jezdí domů pozdě, ať se naučí hrát lépe a zmákne to na 12 náběhů.
A tak tu máme dva návrhy jeden, aby se hrálo na 20 náběhů,
                                              druhý, aby se hrálo na 25 náběhů
Prosím radu LHL, aby se vyjádřila k těmto návrhům.
Hlasování začíná dnešním dnem a končí 31.8.2008
20 náběhů 25 náběhů
Rada LHL: 11. členů Průběžné hlasování Průběžné hlasování
Lemfeld Josef, vedoucí ligy                          lemfeld.josef@seznam.cz         ano souhlasím zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
   
1. liga:    
Deršák Pavel, Pod poštou Česká Lípa          dersacek@seznam.cz              zatím se nevyjádřil nesouhlasí souhlasí
Havel Petr, ml. Český Lev „A“ Mimoň           22phavel@seznam.cz               ano souhlasím souhlasí nesouhlasí
Nováček Kamil, U Nás„B“ Podluží                kamilnovacek@seznam.cz        ano souhlasím zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
   
2. liga:    
Šimonek Jaroslav, Miškovci Varnsdorf          misko1@seznam.cz                 ano souhlasím zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
Vojáček Petr, Klub Velký Šenov                  vojvoj@volny.cz                         ano souhlasím zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
Košťál Pavel, Království u Šluknova              kostal1@seznam.cz                 zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
   
3. liga:    
Sádovský Miroslav, Český Lev „C“ Mimoň    mira.sada@seznam.cz              ano souhlasím nesouhlasí souhlasí
Benda Martin, U Miloše „C“ Česká Lípa       floris.floris@seznam.cz              ano souhlasím nesouhlasí souhlasí
Švarc Luboš, Kocouři Česká Lípa               svarclubos@seznam.cz              zatím se nevyjádřil souhlasí nesouhlasí
   
4. liga:    
Černý Milda, Ajeto Nový Bor                      gabina@ajetoglass.cz                 zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po schůzce s Černým Mildou a ujasnění si názoru na řešený problém,
musím uvést některé skutečnosti na pravou míru:
1.) 4. liga si svou soutěž ve třech koulích řídila sama, včetně konečného vyhodnocení.
2.) K čerpání částek došlo před zvolení rady LHL a vedoucího LHL v souladu
    s dosavadními praktikami.     
3.) vklad částek: 4. liga-Černý
    2400 Kč startovné
    1000 Kč program PC
    1700 Kč Černý ved. LHL režije
    1100 Kč Fulnek
     540 Kč alikvótní část z 4200 Kč    
    ----------------------------------
    6740 Kč celkem
    ==================================
    častky obdržené:
    4200 Kč z min. roč.
    1100 Kč _
    ----------------------------------
    5300 Kč celkem
    ================================== 
    6740 Kč čerpání
   -5300 Kč obdržené
    ----------------------------------
    1440 Kč zozdíl ve prospěch 4. ligy,
    Černý Milda se dobrovolně vzdává této částky ve prospěch LHL
    Dne 27.9.08 na scůzce ve SPORTBARU změnil Černý názor (prý je to pro něj dost peněz)
    Peníze mu byly vyplaceny (ať si udělá názor na chování hráče každý sám)
    ==================================
    
1.) Závěrem musím konstatovat, že mě jako vedoucímu LHL ani radě LHL nepřísluší
    řešit věci a skutečnosti vzniklé před zvolením vedoucího LHL a rady LHL.
    
2.) Můj původní výpočet. prezentovaný na stránkách LHL, vycházel z vedení finančních
    prostředků LHL jako celku. Musím připusti že v dané situaci to nebylo to nelepší
    řešení.
3.) Pravidla mluví jasně (zápis z utkání je domácí mužstvo povinno zaslat do 
    7. dnů po odehraném zápase)
    Všechny výsledky zápasů budou zasílány k centrálnímu zpracování, vedoucímu LHL, 
    aby měl každý k těmto výsledkům přístup na internetu.
    Závěrečné vyhodnoceni se bude konat společně, tak jak tomu bylo zvykem 
    v předešlých ročnících, aby se utužovali vzájemné vztahy.
    
    ved. LHL Lemfeld Josef
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx