Zpravodaj: č.1
Schválení startovného pro ročník 2008/2009 v nové výši   1.200 Kč jeden tým
Rada LHL: 11. členů
Lemfeld Josef, vedoucí ligy                          lemfeld.josef@seznam.cz         ano souhlasím ano souhlasím
1. liga:
Deršák Pavel, Pod poštou Česká Lípa          dersacek@seznam.cz              zatím se nevyjádřil ano souhlasím   
Havel Petr, ml. Český Lev „A“ Mimoň           22phavel@seznam.cz               ano souhlasím ano souhlasím
Nováček Kamil, U Nás„B“ Podluží                kamilnovacek@seznam.cz        ano souhlasím ano souhlasím
2. liga:
Šimonek Jaroslav, Miškovci Varnsdorf          misko1@seznam.cz                 ano souhlasím zatím se nevyjádříl
Vojáček Petr, Klub Velký Šenov                  vojvoj@volny.cz                         ano souhlasím ne nesouhlasím
Košťál Pavel, Království u Šluknova              kostal1@seznam.cz                 zatím se nevyjádřil ano souhlasím
3. liga:
Sádovský Miroslav, Český Lev „C“ Mimoň    mira.sada@seznam.cz              ano souhlasím ano souhlasím
Benda Martin, U Miloše „C“ Česká Lípa       floris.floris@seznam.cz              ano souhlasím ano souhlasím
Švarc Luboš, Kocouři Česká Lípa               svarclubos@seznam.cz              zatím se nevyjádřil ano souhlasím
4. liga:
Černý Milda, Ajeto Nový Bor                      gabina@ajetoglass.cz                 zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádříl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyúčtování zaslané Černým Mildou Toto je přepočet financí použitelných 
 ke schválení radě LHL dne 17.5.2008 na chod LHL Lemfeld J.
4 200 Kč  zůst. z roč 06/07 zaplacené startovné 31 týmů 18 600 Kč
-2 400 Kč  fond ligy 3K (4x600) zůst. z roč 06/07 4 200 Kč
1 800 Kč       celkem 22 800 Kč
-490 Kč  al. část zůstatku ve prospěch ligy 3K vedení LHL Lemfeld -6 000 Kč
1 310 Kč   program na zprac. herních výsledků -1 000 Kč
1 100 Kč  z kasy LHL  pro reprezentaci na turnaji ve Fulneku výdaje Černý Milda -1 410 Kč
2 410 Kč       výdaje celkem -8 410 Kč
-1 100 Kč  úhrada Fulnek použitelné finanční prostředky LHL 14 390 Kč
1 310 Kč   podíl na 1. tým 464,19 Kč
100 Kč  úhrada startovného Ful. Ligou 3K (alikvotní část 34 týmů) podíl 1. liga 4 641 Kč
1 410 Kč  k vrácení do pokladny LHL. podíl 2. liga 4 178 Kč
    podíl 3. liga 3 714 Kč
  Moje osobní výdaje spojené s rekonstrukcí LHL v r. 07 přesáhly podíl 4. liga 1 857 Kč
  částku 1410 Kč    
  Na výdaje jsem upozornil při schůzi v 07 ve  Sport BARU 4. liga skutečnost 5 300 Kč
  za účasti 20 týmů a proti mému nároku na vyrovnání výdajů podíl 4. liga -1 857 Kč
  nebyly námitky. program na zprac. herních výsledků -1 000 Kč
    výdaje Černý Milda -1 410 Kč
1 100 Kč  rozhodnout jestli uhradí LHL, nebo liga 3K řeší rada LHL        --------->>>> 1 033 Kč
     
*  Tůma do 07 hradil výdaje na veškerou režii z pokladny LHL    
   včetně úhrady start. na turnaji 06 bez jakéhokoli souhlasu    
   dalších.    
Vyúčtování mi předal Štěpán Tomáš a toto je přesný opis.  
Lemfeld Josef
Schvalování vyúčtování zaslané Černým Mildou
úhrada 1.100 Kč Fulnek úhrady 1.410 Kč osobní výdaje
Rada LHL: 11. členů    
Lemfeld Josef, vedoucí ligy                          lemfeld.josef@seznam.cz         ano souhlasím nesouhlasí souhlasí
   
1. liga:    
Deršák Pavel, Pod poštou Česká Lípa          dersacek@seznam.cz              zatím se nevyjádřil nesouhlasí souhlasí
Havel Petr, ml. Český Lev „A“ Mimoň           22phavel@seznam.cz               ano souhlasím nesouhlasí nesouhlasí
Nováček Kamil, U Nás„B“ Podluží                kamilnovacek@seznam.cz        ano souhlasím nesouhlasí nesouhlasí
   
2. liga:    
Šimonek Jaroslav, Miškovci Varnsdorf          misko1@seznam.cz                 ano souhlasím zatím se nevyjádříl zatím se nevyjádříl
Vojáček Petr, Klub Velký Šenov                  vojvoj@volny.cz                         ano souhlasím nesouhlasí souhlasí
Košťál Pavel, Království u Šluknova              kostal1@seznam.cz                 zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádříl zatím se nevyjádříl
   
3. liga:    
Sádovský Miroslav, Český Lev „C“ Mimoň    mira.sada@seznam.cz              ano souhlasím nesouhlasí souhlasí
Benda Martin, U Miloše „C“ Česká Lípa       floris.floris@seznam.cz              ano souhlasím souhlasí- se 600 Kč souhlasí
Švarc Luboš, Kocouři Česká Lípa               svarclubos@seznam.cz              zatím se nevyjádřil nesouhlasí souhlasí
   
4. liga:    
Černý Milda, Ajeto Nový Bor                      gabina@ajetoglass.cz                 zatím se nevyjádřil souhlasí souhlasí
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jelikož je zájem zozšířit počet týmů ve 4. lize hra na 3x3 koule
nechávám odsouhlasit. 
 
Návrh na doplnění pravidel.
Bod 1.
Přihlásit do sutěže 3x3 koule se může jakákoli hospoda bez ohledu na to jestli hraje
jinou soutěž ve čtyřech koulích.
To znamená, že jeden tým (hospoda-hráč) může hrát soutěž ve třech i čtyřech koulích.
 
Bod 2.
Po skončení jednotlivého ročníku LHL není znám celkový výtěz LHL.
 
Návrh na řešení:
Vítězové 1. ligy a 4. ligy sehrají čtyři vzájemné zápasy. 
2. ve třech koulích a 2. ve čtyřech koulích, vždy jeden zápas doma a jeden venku.
Po odehrání bude znám celkový vítěz LHL.
 
Bod 3.
Vyhodnocení:
Vyhodnocení soutěže bude provedeno do čtyř týdnů po skončení soutěže ( vyjímečně do 25.6) roku soutěže. 
Právo volby místa konání mají vítězové jednotlivých lig , pokud se nedohodnou rozhodne 
o místě konání rada LHL.
 
Prosím o vyjádřeni členy rady LHL k jednotlivým bodům.
Průběžné hlasování
Bod 1. Bod 2. Bod 3.
Rada LHL: 11. členů      
Lemfeld Josef, vedoucí ligy                          lemfeld.josef@seznam.cz         ano souhlasím souhlasí souhlasí souhlasí
     
1. liga:      
Deršák Pavel, Pod poštou Česká Lípa          dersacek@seznam.cz              zatím se nevyjádřil souhlasí souhlasí souhlasí
Havel Petr, ml. Český Lev „A“ Mimoň           22phavel@seznam.cz               ano souhlasím souhlasí souhlasí souhlasí
Nováček Kamil, U Nás„B“ Podluží                kamilnovacek@seznam.cz        ano souhlasím nesouhlasí nesouhlasí souhlasí
     
2. liga:      
Šimonek Jaroslav, Miškovci Varnsdorf          misko1@seznam.cz                 ano souhlasím zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
Vojáček Petr, Klub Velký Šenov                  vojvoj@volny.cz                         ano souhlasím souhlasí nesouhlasí souhlasí
Košťál Pavel, Království u Šluknova              kostal1@seznam.cz                 zatím se nevyjádřil souhlasí souhlasí souhlasí
     
3. liga:      
Sádovský Miroslav, Český Lev „C“ Mimoň    mira.sada@seznam.cz              ano souhlasím zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil
Benda Martin, U Miloše „C“ Česká Lípa       floris.floris@seznam.cz              ano souhlasím souhlasí souhlasí souhlasí
Švarc Luboš, Kocouři Česká Lípa               svarclubos@seznam.cz              zatím se nevyjádřil souhlasí souhlasí souhlasí
     
4. liga:      
Černý Milda, Ajeto Nový Bor                      gabina@ajetoglass.cz                 zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil zatím se nevyjádřil