Zpravodaj:č.7
Vyúčtování zaslané Černým Mildou Toto je přepočet financí použitelných 
 ke schválení radě LHL dne 17.5.2008 na chod LHL Lemfeld J.
4 200 Kč  zůst. z roč 06/07 zaplacené startovné 31 týmů 18 600 Kč
-2 400 Kč  fond ligy 3K (4x600) zůst. z roč 06/07 4 200 Kč
1 800 Kč   vedení LHL Lemfeld -6 000 Kč
-490 Kč  al. část zůstatku ve prospěch ligy 3K výdaje Černý Milda -1 410 Kč
1 310 Kč   použitelné finanční prostředky LHL 15 390 Kč
1 100 Kč  z kasy LHL  pro reprezentaci na turnaji ve Fulneku podíl na 1. tým 496,45 Kč
2 410 Kč   podíl 1. liga 4 965 Kč
-1 100 Kč  úhrada Fulnek podíl 2. liga 4 468 Kč
1 310 Kč   podíl 3. liga 3 971 Kč
100 Kč  úhrada startovného Ful. Ligou 3K (alikvotní část 34 týmů) podíl 4. liga 1 986 Kč
1 410 Kč  k vrácení do pokladny LHL.    
    4. liga skutečnost 5 300 Kč
  Moje osobní výdaje spojené s rekonstrukcí LHL v r. 07 přesáhly podíl 4. liga -1 986 Kč
  částku 1410 Kč výdaje Černý Milda -1 410 Kč
  Na výdaje jsem upozornil při schůzi v 07 ve  Sport BARU vrátit do pokladny 1 904 Kč
  za účasti 20 týmů a proti mému nároku na vyrovnání výdajů    
  nebyly námitky.    
       
1 100 Kč  rozhodnout jestli uhradí LHL, nebo liga 3K  
     
*  Tůma do 07 hradil výdaje na veškerou režii z pokladny LHL    
   včetně úhrady start. na turnaji 06 bez jakéhokoli souhlasu    
   dalších.    
Vyúčtování mi předal Štěpán Tomáš a toto je přesný opis.  
Lemfeld Josef