Zpravodaj:č.4


Zvolena rada LHL:

1. liga:

Lemfeld Josef U Miloše „A“ lemfeld.josef@seznam.cz

Havel Petr, ml. Český Lev „A“ 22phavel@seznam.cz

Nováček Kamil Podluží „B“ kamilnovacek@seznam.cz

2. liga

Benda Martin U Miloše „C“ floris.floris@seznam.cz

Šimonek Jaroslav Miškovci Vdf. misko1@seznam.cz

Vojáček Petr Klub V. Šenov vojvoj@volny.cz

3. liga

Sádovský Miroslav Český Lev „C“ mira.sada@seznam.cz

Košťál Pavel Království u Šl. kostal1@seznam.cz

Švarc Luboš Kocouři ČL svarclubos@seznam.cz

4. liga

Černý Milda Ajeto N. Bor gabina@ajetoglass.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 30.1.2008 proběhla schůzka 1. ligy v herně U Miloše:

Přítomni: Český Lev „A“, Český Lev „B“, Podluží „A“, Podluží „B“, Pod Poštou „A“,

Jablonné „A“, U Miloše „A“, Zdislava „A“ v zastoupení.

1.) Byla zvolena hrací komise 1.ligy ve složení:

Lemfeld Josef 7 hlasů

Havel Petr, ml. 7 hlasů

Nováček Kamil 6 hlasů

2.) Odsouhlaseno rozhodnutí o potrestání hráčů Podluží „A“

Provedeno opatření za nesportovní chování týmu U NÁS „A“

Na kartu Kozumplíka hrál v 6. kole v zápase U NÁS „A“ - SPORT BAR „ A“ za domácí tým hráč Fučík

nasazen jako 6. hráč týmu U NÁS „A“ , tato skutečnost byla zapracována do výsledků na internetu.

V devátém kole nastoupil neopávněně k zápasu U NÁS „A“ - U MILOŠE „A“ hráč Roman Vorlíček, jako

sedmý hráč týmu , zápas tohoto hráče byl ohodnocen kontumací v neprospěch týmu U NÁS „A“ ,

tato skutečnost byla zapracována do výsledků na internetu.

Prosím tímto všechny týmy o vedení sportovních bojů v duchu fair play.

3.) Reakce na finanční zpravodaj:

Vyplacené startovné:

N. Jičín 1. - 2.11.2007

Účastníci:

Dohnal,Černý, Daniel, Tomeček, Heinrich, Liška, Tomaga, Zelenka

Zůstatek z minulých ročníků

Spravuje: Černý Milda

Dle jeho vyjádření 18.1.2008, kdy si přijel pro peníze za výše

uvedené startovné, použije tyto prostředky jako úhradu za

telefonování ve prospěch LH a dále na vyhodnocení 4. ligy

ve třech koulích.

a.) Zástupci 1. ligy nesouhlasí s tím, aby bylo placeno startovné ze společných finančních

prostředků,v regulích ligy není nic o placení startovného mimo rámec ligy.

Liga, jako celek neodsouhlasila placení startovného komukoli.

1. liga tímto dává návrh radě ligy LHL k odsouhlasení, aby Černý Milda vrátil obdržené

finanční prostředky do společné pokladny, jedná se o částku 1.100 ,-Kč.

b.) Zástupci 1. ligy nesouhlasí aby pan Černý Milda nakládal se společnými finančními

prostředky bez předešlého schválení radou ligy LHL.

1. liga tímto dává návrh radě ligy LHL k odsouhlasení, aby Černý Milda předal obdržené

finanční prostředky (jedná se o zůstatek 4.200,- Kč z minulého ročníku LHL) do

společné pokladny.

4.) 1. liga podala návrh na změnu vedoucího LHL

1. liga tímto podává návrh radě LHL k odsouhasení, aby se novým vedoucím LHL stal

Lemfeld Josef, hráč týmu U Miloše „A“, včetně vedení společných finančních prostředků LHL.

Pro změnu vedoucího LHL se vyslovili všichni přítomní zástupci 1. ligy:

Český Lev „A“,Český Lev „B“, Podluži „A“,Podluží „B“,Pod Poštou „A“, Jablonné „A“,

U Miloše „A“ a Zdislava „A“ v zastoupení .


Zapsal: Lemfeld Josef dne 31.1.08 v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Průběžné hlasování rady LHL

1.) Zástupci 1. ligy nesouhlasí s tím, aby bylo placeno startovné ze společných finančních

prostředků,v regulích ligy není nic o placení startovného mimo rámec ligy.

Liga jako celek neodsouhlasila placení startovného komukoli.

1. liga tímto dává návrh radě ligy LHL k odsouhlasení, aby pan Černý Milda vrátil obdržené

finanční prostředky do společné pokladny, jedná se o částku 1.100,- Kč.

Prosím vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas k výše napsanému návrhu,

napsáním "ano-souhlasím" či "ne-nesouhlasím" za své jméno a odešlete na adresu

luzickaliga@seznam.cz

1. liga:

Lemfeld Josef---------U Miloše „A“--------- ano-souhlasím

Havel Petr,ml.---------Český Lev „A“------- ano-souhlasím

Nováček Kamil------- Podluží „B“----------- ano-souhlasím

2. liga

Benda Martin----------U Miloše „C“--------- ano-souhlasím

Šimonek Jaroslav-----Miškovci Vdf.-------- zatím se nevyjádřil

Vojáček Petr-----------Klub V. Šenov-------- ano-souhlasím

3. liga

Sádovský Miroslav---Český Lev „C“-------- ano-souhlasím

Košťál Pavel---------- Království u Šl.------- ano-souhlasím

Švarc Luboš----------- Kocouři ČL----------- ano-souhlasím

4. liga

Černý Milda----------- Ajeto N. Bor--------- zatím se nevyjádřil

--------------------------------------------------------------------

2.) Zástupci 1. ligy nesouhlasí, aby pan Černý Milda nakládal se společnými finančními

prostředky bez předešlého schválení radou ligy LHL.

1. liga tímto dává návrh radě ligy LHL k odsouhlasení, aby pan Černý Milda předal obdržené

finanční prostředky (jedná se o zůstatek 4.200,- Kč z minulého ročníku LHL) do

společné pokladny.

Prosím vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas k výše napsanému návrhu,

napsáním "ano-souhlasím" či "ne-nesouhlasím" za své jméno a odešlete na adresu

luzickaliga@seznam.cz

1. liga:

Lemfeld Josef---------U Miloše „A“--------- ano-souhlasím

Havel Petr,ml.---------Český Lev „A“------- ano-souhlasím

Nováček Kamil------- Podluží „B“----------- ano-souhlasím

2. liga

Benda Martin----------U Miloše „C“--------- ano-souhlasím

Šimonek Jaroslav-----Miškovci Vdf.-------- zatím se nevyjádřil

Vojáček Petr-----------Klub V. Šenov-------- ano-souhlasím

3. liga

Sádovský Miroslav---Český Lev „C“-------- ano-souhlasím

Košťál Pavel---------- Království u Šl.------- ano-souhlasím

Švarc Luboš----------- Kocouři ČL----------- ano-souhlasím

4. liga

Černý Milda----------- Ajeto N. Bor--------- zatím se nevyjádřil

--------------------------------------------------------------------

3.) 1. liga podala návrh na změnu vedoucího LHL.

1. liga tímto podává návrh radě LHL k odsouhasení, aby se novým vedoucím LHL stal pan

Lemfeld Josef hráč týmu U Miloše „A“, včetně vedení společných finančních prostředků LHL.

Pro změnu vedoucího LHL se vyslovili všichni přítomní zástupci 1. ligy,

Český Lev „A“,Český Lev „B“, Podluži „A“,Podluží „B“,Pod Poštou „A“, Jablonné „A“,

U Miloše „A“ a Zdislava „A“ v zastoupení (plná moc).

Prosím vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas k výše napsanému návrhu,

napsáním "ano-souhlasím" či "ne-nesouhlasím" za své jméno a odešlete na adresu

luzickaliga@seznam.cz

1. liga:

Lemfeld Josef---------U Miloše „A“--------- ano-souhlasím

Havel Petr,ml.---------Český Lev „A“------- ano-souhlasím

Nováček Kamil------- Podluží „B“----------- ano-souhlasím

2. liga

Benda Martin----------U Miloše „C“--------- ano-souhlasím

Šimonek Jaroslav-----Miškovci Vdf.---------zatím se nevyjádřil

Vojáček Petr-----------Klub V. Šenov--------- ano-souhlasím

3. liga

Sádovský Miroslav---Český Lev „C“-------- ano-souhlasím

Košťál Pavel---------- Království u Šl.------- ano-souhlasím

Švarc Luboš----------- Kocouři ČL----------- ano-souhlasím

4. liga

Černý Milda----------- Ajeto N. Bor---------- zatím se nevyjádřil

Návrh na změnu pravidel pro celou LHL

1.)Pravidla pro hru volná 4 koule - "Uspání koule" se doplňuje takto: pakliže hrací koule lpí (spí) na jiné kouli, staví se buď základní rozestavění a hráč pokračuje ve hře, nebo může pokračovat strkem bez pohybu druhé spící koule. !!! Pokud hráč, který hrací kouli "uspal" a zvolil zahrání ze základního postavení, neprovedl platný strk a některé z koulí nebyly rozehrány (spějí), není druhý hráč vázán v provedení strku jejich stavem a může hrát na kteroukoli z koulí !!!

Prosím vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas k výše napsanému návrhu,

napsáním "ano-souhlasím" či "ne-nesouhlasím" za své jméno a odešlete na adresu

luzickaliga@seznam.cz

1. liga:

Lemfeld Josef---------U Miloše „A“--------- ano-souhlasím

Havel Petr,ml.---------Český Lev „A“------- ano-souhlasím

Nováček Kamil------- Podluží „B“----------- ano-souhlasím

2. liga

Benda Martin----------U Miloše „C“--------- ano-souhlasím

Šimonek Jaroslav-----Miškovci Vdf.-------- ano-souhlasím

Vojáček Petr-----------Klub V. Šenov-------- ano-souhlasím

3. liga

Sádovský Miroslav---Český Lev „C“-------- ano-souhlasím

Košťál Pavel---------- Království u Šl.------- ano-souhlasím

Švarc Luboš----------- Kocouři ČL----------- ne-nesouhlasí

4. liga

Černý Milda----------- Ajeto N. Bor---------- zatím se nevyjádřil

-----------------------------------------------------------------------------

2.) Zrušit pravidlo o uspání koulí a možnosti zvolit si rozehrání ze základního postavení.

Prosím vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas k výše napsanému návrhu,

napsáním "ano-souhlasím" či "ne-nesouhlasím" za své jméno a odešlete na adresu

luzickaliga@seznam.cz

1. liga:

Lemfeld Josef---------U Miloše „A“--------- ne-nesouhlasí

Havel Petr,ml.---------Český Lev „A“------- ne-nesouhlasí

Nováček Kamil------- Podluží „B“----------- ne-nesouhlasí

2. liga

Benda Martin----------U Miloše „C“--------- ne-nesouhlasí

Šimonek Jaroslav-----Miškovci Vdf.-------- ne-nesouhlasí

Vojáček Petr-----------Klub V. Šenov-------- ne-nesouhlasí

3. liga

Sádovský Miroslav---Český Lev „C“-------- ne-nesouhlasí

Košťál Pavel---------- Království u Šl.------- ne-nesouhlasí

Švarc Luboš----------- Kocouři ČL----------- ano-souhlasím

4. liga

Černý Milda----------- Ajeto N. Bor---------- zatím se nevyjádřil