Zpravodaj:č.1

Anarchii mezi koule.

Stav ve kterém se lužická liga 06/07 octla, tedy v průběhu, závěru a hlavně po skončení nedohrané soutěže, byť vyhodnocené, si žádal řešení.

samoty se staly tak hlučnými, že slyšely jedna druhou a tak se zrodila pracovní schůzka týmů.

Komentář schůzky týmů ze 17.8.2007 konané ve SPORT BARU NOVÝ BOR

Ve stručnosti:

  Návrh organizace LUŽICKÉ LIGY


  1.) V každé lize jako součástí lužické ligy, budou zvoleni příslušnou ligou tři zástupci-

  rada s pravomocí vedení příslušné ligy, rozhodčího ve věcech sporných a zpravodaje.

  Současně budou společným rozhodujícím orgánem ve věcech lužické ligy jako celku,

  svolávací právo (nejen k chlastu) má každý radní.

  Celkový počet radních bude lichý.

  K volbě zástupců dojde po uspořádání týmů do jednotlivých soutěží. (cca do 14 dnů).

  2.) Finance povede Jarda Franciak z Podluží.

  3.) Na dvou pracovních schůzkách 17. a 19.8.2007 byla provedena korekce stávajících pravidel kulečníku.

  K vaší potřebě, informací a připomínkám (raději ne) dostanete v nejbližší době.

  4.) Návrh na regionální dělení byl hlasováním zamítnut.

  5.) Název EXTRALIGA byl zrušen. Bude 1,2, 3, atd. Liga

  6.) Návrh na pořádání závěrečné pro každou ligu zvlášť byl 11:8 zamítnut.

  7.) Návrh na první ligu 3x3 koule byl 5:4 zamítnut.

  8.) Odsouhlasen maximální počet týmů v lize na 11

  9.) Přesto že byl hlasováním zamítnut návrh ligy 3x3 koule, byl podán nový návrh,

  který řeší zájem o takovouto soutěž.

  10.) Na schůzce 19.8.07 za přítomnosti zástupců z Jablonného, České Lípy,

  Varnsdorfu, Podluží a Sport Baru, vzešel návrh s telefonickou podporou Rumburku,

  na ustanovení nové ligy ve třech koulích a třech hráčích.

  Účast v této lize, je podmíněna pouze přihláškou, tedy otevřená kterémukoli týmu z lh.

  Pravidla této soutěže budou dopracována ve smyslu a zásadní shodě se stávajícími pravidly.

  Přihlášky do této ligy nutno odeslat do 27.8.07,tel.: na č: 721986177 (pokud možno večer)

  11.) V případě, že bude existence ligy (3x3 koule) i v minimálním počtu čtyř týmů, definitivní, bylo přítomnými rozhodnuto, že budou zbývající týmy rozděleny do tří skupin, tedy 2. 3. a 4. ligy při respektování pořadí v jakém soutěž 06/07 skončila. Soutěž 2. 3. a 4. ligy se bude hrát ve 4 koulích.

  žádám týmy Skleník a Zákupy aby uhradily startovné za minulý ročník.

  12.) Pokud budou vědomosti stačit, ptejte se, připomínkujte, ale zatím nebijte !!!!

  13.) Připomínky a návrhy k organizaci soutěže lužické ligy do 28.8.2007, jinak platí předložený návrh.

  14.) Jirko, (Tůma)díky za léta dobré práce. Je jen škoda, že jsi zpoza hor lužických nevystoupil zoči voči:

  Černý Milda

  Účastníci schůzky konané 17.8.2007

  Sport bar A,B

  Jablonné A,B

  Zdislava A,B,C

  Mimoň A,B,C

  U Miloše A

  Ajeto

  Podluží A,B

  Varnsdorf Bowling

  Pod Poštou

  Rumburk

  Kocouři


  Josef Lemfeld

  47001 Česká Lípa • Mariánská 1764/61

  luzickaliga@seznam.cz

  Tel (603) 960241