Lužická hospodská liga 2006-2007
Zpravodaj č.  1
Pravidla !!!  nedodržování se nevyplácí
V letošním ročníku bylo zavedeno hned několik „novostí“ (rozhodčí, omezený počet náběhů, počmáraný stůl a tajné nasazování hráčů v Extra-lize, 3 koule…). Z již odehraných zápasů se dozvídám o různých porušeních těchto pravidel. Například dohoda obou týmů, že rozhodčí nebude. Já to sice respektuji, ale bude-li vznesen hostujícím týmem po zápase protest, bude automaticky zápas kontumován v neprospěch domácích. Tým „Pod Poštou A“ také prohrál své utkání jen proto, že při posledním náběhu nedohrával druhý hráč ze základního postavení (strk z pozice, která zůstala na stole, je chybou stejně jako třeba hraní cizí koulí). Nejspíš nešikovným pravidlem je také postavení koulí do základní pozice při lpění koulí (spící koule) u čtyřech koulí. Do dalšího ročníku navrhnu úpravu s možností výběru (hrát od jiné koule, od mantinelu nebo ze základní pozice). Ale už dost školení, přeci jen vše děláme pro vlastní hru.
Dovnitř a ven  „Nároďák“ a „U Medvěda“
Někdy zkraje zahájení letošního ročníku se přihlásil dodatečně do soutěže 2.ligy staronový tým „Nároďák“ (Hrádek nad Nisou). Zároveň ale v letošním ročníku 1.ligy  končí tým „U Medvěda“ (Cvikov). Z těchto důvodů došlo k úpravě rozpisu zápasů. Upravené rozpisy 1. a 2.ligy jsou k dispozici také na internetu. Všechny dosud odehrané zápasy s týmem U Medvěda byly stornovány.
Finance  peníze mění charakter
Zvýšením počtu týmů a tím pádem nárůstem startovného začínám vnímat obavy některých účastníků ligy, zda jsou finance řádně spravovány. Opakuji tímto, že veškeré vybrané startovné je použito pouze na ceny a pohoštění při vyhodnocení. Nebudu se vracet k ročníku 0.-4., v té době jsem doklady neschraňoval a ani při utrácení třeba v Podluží nepožadoval. A jak dopadl ročník pátý tedy loňský?
Účast: 1.liga … 13 týmů 13.000,- Kč
2.liga … 15 týmů 15.000,- Kč
28.000,- Kč
Použití: poháry   4.470,- Kč
ceny (alkohol)   9.079,- Kč
guláš (60x)   3.600,- Kč
občerstvení (konzumace)   5.178,- Kč
pronájem sálu      500,- Kč
občerstvení (18.8.06 SportBar)   2.300,- Kč 25.127,- Kč
Zůstatek z loňského ročníku činí 2.873,- Kč. Originály dokladů budou zveřejněny na internetu. Tým Husky nezaplatil 4. ani 5.ročník. Startovné jsem uhradil za ně. Letošní ročník vypadá takto:
Účast: Extra-liga  … 11 týmů 11.000,- Kč
1.liga … 11 týmů 11.000,- Kč
2.liga  … 11 týmů 11.000,- Kč 33.000,- Kč
Zatím nezaplatili: Extra-liga U Nás A   1.000,- Kč
1.liga U Karla   1.000,- Kč
U Miloše D   1.000,- Kč
SportBar B   1.000,- Kč
U Medvěda   1.000,- Kč
2.liga U Pavla   1.000,- Kč
Skleník   1.000,- Kč
U Hrušky   1.000,- Kč
Staráci   1.000,- Kč   9.000,- Kč
Stav financí je 26.873,- Kč (33-9+2,8). Stav hotovosti a originály dokladů budou zveřejněny na internetu. Stále nabízím komukoli z Vás se ujmout vedení této ligy.
Výsledky  aktuální stav (*chybějící zápasy)
Extra-liga 1.liga 2.liga
  1. Pivní Agiťák A  10*  1. SportBar B   12*   1. Bowling Club 14
  2. U Miloše A 10   2. AJETO   10**   2. Nároďák   13*
  3. U Nás A   10*   3. Hoši z Per. A   10**   3. U Pavla 11
  4. Hradečáci   10*   4. U Miloše D     8*   4. Klub   10*
  5. SportBar A    8*   5. U Pepíčka    6***   5. Kocouři 6
  6. U Nás B 8   6. Hoši z Per. B 6   6. Pivní Agiťák B   6
  7. Pod Poštou A    6*   7. U Miloše B    6*   7. Skleník    6**
  8. Billard Club    4*   8. U Karla    4***   8. Pivní Agiťák C   4*
  9. Český Lev A    4*   9. Mělník    2*   9. Staráci    4**
10. Q9 Zone Bill.    4** 10. U Miloše C    0** 10. Krušky    2*
11. Český Lev B    4* 11. U Medvěda 11. Český Lev C    2*
Stařík nastoupí do taxíku. Mercedes vyráží a dědek se ptá řidiče: "Na copak tam vpředu máte tu hvězdičku?"…"Byl jste na vojně? To je zaměřovač, něco jako muška na pušce. Když se mi někdo dostane před kapotu, zaměřím, buch... a je po něm!" Jedou dál, najednou strašná rána. Řidič se otočí, co se děje, dědek vzadu vyčítavě kývá hlavou: "Že prej zaměřovač... člověče, vždyť vy jste toho cyklistu minul, jen taktak jsem ho stačil vzít dvířkama..."
ã Jiří Tůma
463 34 Hrádek nad Nisou • Loučná 80
Tel (602) 855 200