Zpravodaj č. 1
 
LUŽICKÁ HOSPODSKÁ LIGA – RoČnÍK 3 (2003/2004)
Informační zpravodaj
Tágo, prosím …
Zahájení 3.ročníku 2003/2004 ve hře s koulema
B
uďte vítáni v dalším ročníku Lužické hospodské ligy ve hře na čtyři koule. Po všech různých sabotážích a přehmatech mám tu čest Vás pozvat do dalšího ročníku, bohužel zas o něco silnějšího a výkonnějšího. Kde jsou ty časy, kdy stačilo omést pavučiny z tága, poškádlit soupeře drobnou poznámkou o jeho výkonu, a výhra byla doma. Každý výjezd k soupeřům je v autě plný napětí a povzbuzování a nikdo nemá ani tušení o konečném výsledku. No, to už stačí, dál už stručně…
Každý tým má přiloženu přihlášku. Je potřeba vyplnit NÁZEV, ADRESU, TELEFON a minimálně 3 hráče. Během celého ročníku smí za tým nastoupit nejvíce 6 hráčů. Pokud uvedete všech šest hráčů, nejsou tato jména závazná. První tři hráči budou Vámi stanoveny prvním zápasem a jako další tři hráči (bez vlivu na vyplněnou přihlášku) může nastoupit kdokoli. Samozřejmě to ale nesmí být hráč již registrovaný u jiného týmu.  Přihlášku odešlete, či jinak doručte co nejdříve na adresu: Jiří Tůma, Loučná 80, Hrádek nad Nisou, 463 34
Po obdržení přihlášek proběhne rozdělení do I. a II.ligy a rozlosování vzájemných zápasů. Následně Vám poštou budou sdělena pravidla, rozpis zápasů a formuláře.
Kontrolní komise NKÚ                                
Adepti na defenestraci
N
a rozlučce jste ustanovily rozhodčí komisy, která bude mít pod kontrolou sporné momenty v průběhu ligy. Její složení Vám pro kontrolu uvádím: 
1.      PhDr. Antonín Tomaga
2.      MUDr. Václav Kalfeřt, csc.
   3.   Ing. Miloš Žitavský
Černý Petr
Drobná nutnost
V
  zhledem k scénáři rozlučkové besídky a snaze Petra Dohnala rozkmotřit týmy a úspěšnou  sérii zlikvidovat lužické ligy UDĚLUJE SE  bývalému kolegovi a příteli Petru Dohnalovi a jeho stínu Liborovi Pechovi tzv. ČERNÁ KARTA. Znamená to, že ani jeden s z nich již nesmí do odvolání nastoupit za žádný tým do Lužické ligy.
ČSSD zdražuje startovné
Plaťte, já mám penízky celkem rád
R
ozhodnutím na poslední schůzce byla stanovena nová výše startovného do dalšího ročníku. Účastnický poplatek byl stanoven na 1.000,-Kč/tým. Další změnou je úhrada tohoto poplatku do zahájení ligy. První zápasy by měly vzhledem k počtu týmů proběhnout nejspíš 18.10.2003. Přesnější termín bude stanoven po obdržení přihlášek.
J Příště …
Kompletní zahájení 3.ročníku Lužické hospodské ligy. Připravuji také internetové stránky, které zveřejním cca na konci října. Snad tohoto roku.
ã Jiří Tůma
463 34 Hrádek nad Nisou • Loučná 80
Tel (0602) 855 200