Zpravodaj č. 4
 
LUŽICKÁ HOSPODSKÁ LIGA – RoČnÍK 2 (2002/2003)
Informační zpravodaj 
Zahájení.
Start soutěže.
D
ruhá půle 2.ročníku Lužické hospodské ligy začíná v sobotu 25.ledna 2003. Předpokládám, že jste všichni přes vánoční svátky pilně trénovali. Zatím mohu mluvit jen za Hrádek a mohu s jistotou říci, že Hrádek tvrdě trénuje. Hráči trénují i hru do 300. Sice hra trvá dlouho, ale budou psychicky připraveni do dalších bojů. Někteří dokonce trénují i jízdu na vzájemná utkání a během dne si zajedou z Hrádku do České Lípy a zpět, případně do Dolního Podluží a zpět. Zkušebně objednávají i lopatky a vzájemně si podávají ruce jako poděkování za hru. Trénovat je třeba. Takže DO TOHO hoši.
Organizace a názory.
Taky trochu práce.
R
ád bych Vás všechny požádal o jednu laskavost. Zašlete mi z každého týmu SMSkou jeden kontaktní telefon (nejlépe mobil), který se dá pro sjednávání zápasů i řešení jiných problémů využít. Vím, že většinu jich mám, ale i tak Vás o to pěkně prosím. Zašlete SMS na můj telefon +420 602 855 200.
Obdržel jsem také pár myšlenek, kterým se nebráním. Měly by snad zpříjemnit a zlevnit některým z Vás vlastní účast v soutěži.
1. zápas je vypsán na pevný termín a to 16.00 hod vždy v sobotu. Pokud některému týmu termín nevyhovuje, má povinnost kontaktovat druhou stranu. 
2. odehrané zápasy posílá poštou domácí tým vždy po odehrání (nejlépe v pondělí) na adresu již známou: Jiří Tůma  Loučná 80 Hrádek nad Nisou 463 34
Bude-li nějaký zápas do konce týdne nedoručen, budu nucen domácí tým uhánět telefonicky a bude v dalším zpravodaji označen jako nepořádník. Čím dříve se uzavře kolo, tím dříve budete mít v ruce výsledky.
3. Pokud při rozehrávce nebude trefena ani jedna koule, rozehrávka se opakuje až do zasažení alespoň jedné koule.
4. Trefí-li rozehrávající hráč pouze jednu kouli, může hráč druhý hrát od „spících“ koulí o mantinel „buzarem“.
Turnaj v trojbandu.
Dolní Podluží pořádá turnaj v Trojbandu. Důležité informace:
Místo: restaurace „U Nás“ Dolní Podluží
Termín: sobota 18.1.2003
Čas: prezentace od 11.00 hod
Startovné: 50,-Kč
Zúčastnit se může každý, kdo si věří, že neprotrhne plátno. Důležitá poznámka: „Deska stolu je ve tvaru misky. Při hře na kratší vzdálenost je s tímto faktem nutno počítat. V trojbandu tento fakt ovlivní hru také, ale méně významně.
Příště…
Pokus o porovnání výkonnosti hráčů v minulých ročníků a v současnosti.
ã Jiří Tůma
463 34 Hrádek nad Nisou • Loučná 80
Tel (602) 855 200