ZLATOPRAMEN  LIGA - neregistrovaných

Billard karambol

Ústí n.L

 

aneb

hrajeme to blbě, ale máme to rádi

 

 

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

 

Kulečníkového turnaje se může zúčastnit každý hráč, který bude respektovat soutěžní a herní pravidla. Turnaje se nesmí zúčastnit hráč, který je, nebo byl k 1.11.1993 evidovaný v oddílu provozujícím soutěžní kulečník Svazu Kulečníku ČR, po dobu posledních deseti let.

 

·         ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  -  družstva, je podmínkou účasti a startovné činí pro družstvo 800.-Kč. Spolu s vyplněnou 1.soupiskou odeslat na adresu : viz. přílohy. Finanční obnos bude použit na odměnu nejlepších tří celků.

 

·         SOUPISKA DRUŽSTVA  -  tvoří ji 5 hráčů, plus 3 náhradníci, kteří se mohou doplnit během turnaje. Min. počet hráčů družstva je 5. Po doplnění jmen je soupiska uzavřena, její kopie je dokladem při každém utkání. Při utkání, za družstvo odpovídá a jedná určený kapitán.

 

·         ZÁPIS O UTKÁNÍ  -  povinností domácího družstva je provést zápis o utkání, za přítomnosti kapitána hostí. Domácí zajistí zapisovatele karambolů a počítadla, na která budou obě mužstva dobře vidět. Zapisovatel je zároveň rozhodčím při utkání a má proto právo rozhodovat o sporných karambolech. V těchto případech má i možnost vstát a přihlížet zblízka, pokud nebude překážet hráči ve hře!

 

·         HRACÍ DNY  -  hracím dnem turnaje je středa, v případě vzájemné dohody obou družstev je možno termín upravit. Pokud se družstva nedohodnou na náhradním termínu platí určený termín! Čekací doba pro zahájení utkání je 15 min. Rozehrávací doba pro hosty je 1/2 hod. před zahajovacím časem, tzn.od 16.30 do 17.00 hod.

 

·         DRUŽSTVO  -  tvoří 4 hráči : 2 určení na hru 250 kar. ve 4 koulích

                                                         2 určení na hru 100 kar. ve 3 koulích

        Před začátkem utkání a po losování pořadí se do zápisu určí 2 hráči ve 4 koulích, po dohrání obou partií se            

        po losování pořadí ihned určí 2 hráči ve 3 koulích.

 

·         HOSTÉ  -  mají zajištěnou bezplatnou hru v utkání , (hradí domácí).

 

·         DOMÁCÍ  -  zajistí pro hru koule z jedné typové série, (tzn.stejná váha, stejný průměr) a stůl o min.rozměrech 160 x 80 cm hrací plochy až do rozměru 210 x 105 cm. Zachován musí být poměr 2 : 1.

 

·         BODOVÁNÍ  -  vítězství v jednotlivé partii 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. Výsledek utkání je součet bodů z jednotlivých partií. V případě nedostavení se hráče je kontumováno jen to jeho utkání. Pokud dojde ke kontumačnímu utkání, výsledek je 8 : 0 pro vítěze v utkáních týmů. Hráči, kteří jsou v tomto utkání na zápise o utkání získávají 2 body, 1 utkání a výsledek 200 : 0, nebo 100 : 0 a počet náběhů se nemění.

 

·         PŘIPOMÍNKY  -  uvedené v zápise o utkání bude řešit komise složená z organizátorů turnaje.

 

·         PŘÍLOHY  -  1.soupiska družstva, 2.soupiska družstva (doklad při utkání), herní pravidla, zápisy o utkání, dodatek k soutěžním pravidlům.

 

 

 

PŘÍLOHA 1 :                                                                                                                       2 x 250 kar.4 koule           

 

 

 

HERNÍ PRAVIDLA

 

 

       

 

 

    Hry 250 karambolů ve 4 koulích se zúčastní hráči určení na 4 a 3 místě v zápise o utkání. Jednotlivá utkání se losují (např. pomocí očíslovaných papírků) systémem 4-4 / 3-3 /, nebo 4-3 / 3-4 /. Zahajuje domácí 4 hráč.

 

 

a.    Jednotná koule pro oba hráče (určí domácí).

             

b.    Losování zahájení partie – oba hráči současně provedou strk do určené koule, nesmí křížit dráhu      

           

soupeři, (ztráta volby zahájení) a bližší koule u zpětného mantinelu má volbu zahájení.

                               

                                                                            

c.        Jestliže partii dohrál začínající hráč, má 2 hráč právo vyrovnávajícího náběhu ze základního postavení (možnost remizy).

 

d.    Základní postavení ve 4 koulích.                                                                                                          


       Partie zahájena dotknutím se kterékoliv koule.

                                                    

e.        Hrající hráč počítá karamboly ve spolupráci se zapisovatelem.

 

f.         Bodování karambolů – 1, 2, 10, 20. Platí jakýkoliv karambol (i tužený), mimo tzv. prostrku.

 

g.       Pakliže cizí koule lpí na kouli pro oba hráče, staví se základní postavení a hráč pokračuje ve hře.

 

h.       Při vyhození kterékoliv koule z hrací plochy se staví základní postavení a pokračuje další hráč.

 

i.         Hra je ukončena běžným karambolem (příp.2, 10, 20) do 200 rovné hodnoty.

 

j.         Přehrání partie – nepočítá se poslední karambol 2, 10, 20 a pokračuje další hráč.

 

 

 

                                                   

 

PŘÍLOHA 2 :                                                                                                           2 x 100 kar.3 koule

 

 

HERNÍ PRAVIDLA

     

 

 

    

     Hry 100 karambolů ve 3 koulích se zúčastní hráči určení na 2 a 1 místě v zápise o utkání. Jednotlivé utkání se losují systémem 2–2 / 1–2  /, nebo 2–1 / 1–2 /. Zahajuje domácí 2 hráč.

 

 

 

  1. Každý hráč má zřetelně odlišnou kouli. Začínající hraje čistou bílou koulí.

 

  1. Losování zahájení partie – viz.1.b

 

c.    Viz.1.c          

 


d.    Základní postavení ve 3 koulích :                                                                                                                                                                    

Hráč musí zahájit hru přímo od 3 cizí koule.

      

 

 

        e.    Viz.1.e

 

f.         Bodování karambolů  – 1. Platí jakýkoliv karambol (i tužený)mimo tzv. prostrku.

 

g.       Pakliže cizí, nebo soupeřova koule lpí na kouli hrajícího hráče, staví se všechny do základního postavení a hráč může pokračovat podle bodu d.

 

h.       Viz.1.h

 

i.         Hra ukončena běžným karambolem do 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPISKA DRUŽSTVA

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Název družstva a adresa, kde bude tým hrát

 

 

 

 

 

1) …………………………………                    5) ……………………………………      

 

2) …………………………………                    6) ……………………………………   

 

3) …………………………………                    7) ……………………………………

 

4) ....................................................                    8) …………………………………..          

 

                                       9) …………………………………..

 

 

 

 

------------ ÚTERÝ, STŘEDA  17.00 hod. ------------

Hrací den, čas

 

 

                                -----------------------------------------------------------

                                                                                  datum, podpis odp. osoby

 

                           kontakt ( tel.č.) na jednatele týmu – důležité : ……………………

 

 

1. kopii zaslat spolu se startovným

na adresu : MARVAN A. ml.

                  Bří.Čapků 384

                  Ústí n. L.        400 01

                

                  mobil 728 676 444

 

2. kopii vozit sebou na utkání, pro případnou kontrolu!

 

 

 

 

Dodatek k soutěžním pravidlům pro vznik II.ZLATOPRAMEN ligy neregistrovaných

 

 

 

 

 

II. liga vzniká pokud se přihlásí na další ročník  16 a více týmů. V I. lize zůstává polovina týmů, dle pořadí z minulého ročníku. V případě lichého počtu přihlášených o jeden tým více. (Příklad : 16 = 8 / 8 , 17 = 9 / 8, atd. ). Každý nový přihlášený tým začíná automaticky v II. lize. Pro každý tým platí stejná pravidla : tzn. startovné, počet hráčů, vlastní stůl, název.
 

 

 

.                                                                                                                                     

Přestupy hráčů, přestupy týmů a změny názvů :

 

 

1)       Během soutěže nejsou povoleny žádné přestupy hráčů.

2)       Týmy smí přestoupit během soutěže pod jiného sponzora a na jiný stůl jen se svolením kulečníkového výboru. To platí i pro změnu názvu.

3)       Pokud tým přestoupí na jiný stůl a změní název mimo soutěž, má možnost zůstat v I. lize po splnění následujících podmínek :

a)       nahlásí včas před začátkem soutěže změnu kulečníkovému výboru

b)       přestup uskuteční s hráči dle následujícího klíče a soupisky z minulého ročníku

 

Počet hráčů ze soupisky z minulého ročníku :                                     8 / 7 / 6 / 5 .

Minimální počet hráčů, kteří v přestupujícím týmu musí zůstat :  5 / 4 / 3 / 3 .