Další obecná PRAVIDLA:
Soutěže v Lužické hospodské lize:
1. liga       3x čtyři koule       300/20
2. liga       3x čtyři koule       300/30
3. liga       3x čtyři koule       300/30

1.) Hrát Lužickou hospodskou ligu mohou i nergistrovaní hráči.
2.)Je to bobré pro zkvaltnění ligy, kdy hráči mají možnost vidět jak se to má hrát.
Vyhodnocení:
Vyhodnocení soutěže bude provedeno do čtyř týdnů po skončení soutěže 
(vyjímečně do 25.6) roku soutěže.

Právo volby místa konání mají vítězové jednotlivých lig , pokud se nedohodnou

rozhodne o místě konání vedoucí LHL


Přestupy:
V případě, že hráč odehrál minimálně jeden zápas, nemůže přestoupit během ročníku do jiného družstva.
Přestup hráče z vyší do nižší soutěže schvaluje liga  Hlasováním LHL.
Postup/sestup:
V soutěži postupují a sestupují vždy dva účastníci příslušné ligy.
Termín přihlášek do soutěže:
Do 15. září každého roku. Přihlášení do soutěže je rovněž podmíněno současně úhradou
startovného 1200 Kč        15. září je nezazší termín.
složenkou na adresu :     
Rozlosování soutěže
Bude provedeno nejpozději 14 dní před zahájením soutěží 
Informace budou zveřejněny na internetové adrese    
http://www.luzickaliga.cz
nejpozději 14 dnů před zahájením ligy

Hrací termín
Za hrací termín zápasů dle rozpisu je považován kalendářní týden,
začátek pondělí (datum na rozpisu) a konec neděle.
Odsouhasené hrací dny
pátek od 18:00
sobota
neděle nedéle od 17:00
vzájemná dohoda o změně hracího dne je možná.