DOBRÉ MRAVY:
1.      Vypadne-li při utkání koule ze stolu, platí hráč 2 malé frťánky. A to pro sebe a soupeře.
2.      Zahraje-li hráč během utkání 5x nulu (hra na 4 koule), platí 6 malých frťánků. Zahraje-li hráč během utkání 7x nulu (hra na 3 koule), platí také 6 malých frťánků. PS: Za každých 5 nebo 7 nul !!!
3.      Dohraje-li hráč 300 bodů (4) nebo 100 bodů (3) na jeden náběh, platí taktéž 6 malých frťánků. Tentokrát je může vypít sám.
4.      Bude-li hráč evidentně úmyslně patovat soupeře (např. dotknutím se koule rukou při nevýhodné pozici či velice slabě hraným a neplatným strkem), má právo druhý hráč tuto sviňárnu oplatit, aniž by na něj bylo zle pohlíženo.
5.      Hráč z vyšší soutěže nebo z jiného týmu nesmí při utkání radit právě hrajícímu hráči. K těmto účelům jsou určeny tréninky. Bude-li zákaz napovídání porušen platí napovídající hráč týmu takto poškozeného hráče 3 velké frťany.
6.      Domácí tým je povinen zajistit, aby byl k dispozici kartáč či jiný prostředek na úklid stolu. Hostující tým má právo před každým jednotlivým utkáním na úklid stolu tímto kartáčem.