Chyby ve hře
Chyby ve hře se považují za technické přestupky proti pravidlům hry.
Karambolem platí, když se hráčova koule dotkne nejméně dvou cizích koulí způsobem daným pro druh hry a všechny koule se zastaví na hrací ploše !!!
Hráč se dotýká své koule pouze za účelem strku a to kůžičkou na špičce svého tága, na ostatní manipulaci s koulemi je rozhodčí !!!
Chyby při kterých hráč opouští stůl a hraje soupeř:
1) hráč neuspěje v provedení karambolu
2) hráč vyhodí kouli z hrací plochy
3) když hráč hraje další karambol, aniž se všechny koule zastavily po provedení karambolu předchozího, v tom případě je neplatný i karambol předešlí, protože bylo hráno, aniž se koule zastavily
4) když se hráč dotkne (i neúmyslně) kterékoliv koule rukou, oděvem nebo jakýmkoliv předmětem mimo špičky (kůžičky) tága
5) když se hráč přímo nebo nepřímo dotkne koule, aby odstranil cizí tělísko, které na kouli ulpělo
6) když hráč úmyslně přemístí nebo napomůže přemístění koule dotykem, pohybem stolu nebo sukna, foukáním do koule a podobně
7) když hráč použije k úderu do koule jiné části tága nežli špičkou (kůžičkou)
8) když hráč zahrál "prostrk".
    Prostrkem se rozumí:
    a) kůžička tága je ještě v doteku s koulí v okamžiku, kdy tato  již naráží na další    
        kouli nebo mantinel
    b) kůžička tága se dotkne dvakrát nebo vícekrát koule při jednom strku
9) když se hráč v okamžiku strku nedotýká podlahy alespoň jednou nohou
10) když hráč hraje cizí koulí
Jakákoliv chyba zaviněná třetí osobou se nepřičítá hráči (strčení třetí osobou).  V takovém případě jsou koule umístěny rozhodčím zpět, co nejpřesněji.
Dosáhne-li hráč karambolu po chybě, která nebyla včas zjištěna a ohlášena (to je než se zastaví koule), je karambol platný a hráč pokračuje v sérii.
Karambol při kterém byla zjištěna chyba se nezapočítává, zatímco karamboly dosažené v průběhu série před zjištěním chyby jsou platné.